Καλωσήλθατε...

Στα πλαίσια της εγρήγορσης που βρίσκετέ η χώρα μετά τη διάδοση του covid-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Daily Fresh έχει εντατικοποιήσει όλες τις διαδικασίες προληπτικής αποστείρωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, μετακίνησης και εξυπηρέτησης.

Όπως απαιτείται από το Σχέδιο Συνέχισης Επιχειρήσεων, η ομάδα διαχείρισης κρίσεων συγκεντρώθηκε για να παρακολουθεί την κατάσταση σε συνεχή βάση, ακολουθώντας και εφαρμόζοντας όλες τις ενδείξεις του Υπουργείου Υγείας.

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

 

  • Ενεργοποιήσαμε Καθημερινή συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς για ολοκληρωμένες λύσεις πρόληψης
  • Ο χώρος παραγωγής αποστειρώνεται από εξειδικευμένο συνεργείο.
  • Στο χώρο παραλαβών & παραγωγής προβαίνουμε σε συνεχή απολυμάνσεις από εκπαιδευμένο προσωπικό (ανά 30’)
  • Λειτουργούμε με σταθερή ομάδα ασφαλείας. Άτομα που δεν χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς αλλά δικά τους οχήματα ή οχήματα που τους παρέχει η εταιρεία, άτομα με εκτεταμένη εκπαίδευση και γνώση των κανόνων προστασίας.  
  • Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η εργασία σε άτομα που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα τα ίδια ή συγγενικά τους πρόσωπα.
  • Τα σκεύη αποστειρώνονται πριν από κάθε χρήση όπως και οι περιέκτες τροφίμων.
  • Οι ομάδες μας στα διάφορα σημεία εκπαιδεύονται για επιπλέον μέτρα απολύμανσης των χώρων
  • Η ανταλλαγή χρημάτων αποφασίστηκε και γίνεται με χρήση γαντιών
  • Όλα τα έγγραφα αποστέλλονται ηλεκτρονικά

 

 

• Το διοικητικό και εμπορικό προσωπικό εργάζεται από το σπίτι

• Στις μεταφορές έχουμε μόνο 2 οδηγούς (σταθερή ομάδα ασφαλείας) οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν εκ νέου για τα νέα μέτρα πρόληψης και διαθέτουν σε κάθε όχημα τα απαραίτητα εργαλεία πρόληψης.

• Δεν έχουμε υπαλλήλους ή συνεργάτες από περιοχές υπό υγειονομική παρακολούθηση

• Δεν έχουμε εργαζόμενους προς το παρόν στους οποίους έχει εφαρμοστεί καραντίνα ή ενεργητική επιτήρηση στο σπίτι.

Βεβαιώνουμε ότι ισχύουν όλα τα μέτρα ελέγχου.

 

Η Daily Fresh ενημερώνετε καθημερινά από εγχώριους και ευρωπαϊκούς φορείς για τη πρόληψη και τη σωστή διαχείριση των συνθηκών.

Copyright © Daily Fresh City 2020 | Developed by Hyper Center